Srpski specijaliteti: Amok za poneti

Zašto se sada podgreva odavno adaktirani mit o Milanu Tepiću (spomenik na fotografiji)

Zašto se sada podgreva odavno adaktirani mit o Milanu Tepiću (spomenik na fotografiji)

Source: Tepić, veštački problem i stvarni interesi

Advertisements