Updates from antifa Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • antifa 17:40 on 24/01/2019 Permalink |  

  Otvoreno pismo Višem Javnom Tužilaštvu u Novom Sadu 

  Otvoreno pismo Višem Javnom Tužilaštvu u Novom Sadu

  V.F. Višeg Javnog Tužioca Zoranu Vučelji

  Povodom predmeta broj KTVN=3/05 koje se pod tim brojem vodi u Vašem Tužilaštvu, a radi se o neospornom ubistvu mog sina vojnika-desetara 19.11.1990. god. u Somboru VP-3065. Posle 28 godina zamenik Višeg Javnog Tužilaštva Slobodan Josimović otkriva da se radi o samoubistvu iz čl. 284 stav 1 ZKP. a ne o ubistvu lica na službenoj dužnosti iz čl. 47, stav 1, KZS. koje je donelo Vojno Tužilaštvo u Beogradu čiji je predsednik bio pukovnik Nikola Petković.

  Kao što se iz spisa vidi, tadašnji vojni tužioc pukovnik Jovo Čaprić izdaje nalog da se istraga vodi u pravcu navođenja na samoubistvo. Godine 1993.  novi tužioc R.V i PVO Đorđe Trifunović donosi rešenje da se istraga vodi u svim pravcima. Početkom 1991. god. puk. J. Čaprić zajedno sa komandantom  R.V PVO emigrira u Hrvatsku vojsku, a general A. Tus postaje stožer te vojske. Pored ove činjenice, tužioc S. Josipović ne vidi i ostale presude, kao odluke suda o naknadi „bolnine“ koje je država platila za ubistvo Miloša. Dalje on otkriva i posrednog ubicu Miloša.

  To je pokušaj nalaženja uzroka samoubistva Miloša. Prvo je major Stanojlović pred celom brigadom izjavio da je Miloš bio u ljubavnoj vezi sa rođenom sestrom od strica Dijanom Ilić. Kako je ona ostala u drugom stanju, zato je izvršio samoubistvo. Na mnoge naše pisane proteste komanda u VP-3065 nije dala odgovor. Pravili su se ludi kao da nisu dobijali dopis od Tužioca. Drugi nađeni uzrok samoubistva je dat u Nalazu veštaka Dušana Dunjića, da je bio mlad vojnik, „gušter“, da nije mogao da podnese vojnu disciplinu i da je zato izvršio samoubistvo. U vojsku je otišao juna 1990, a pre toga je završio kurs za desetara.

  I na kraju otkriće Vašeg Višeg zamenika javnog Tužioca  je pismo njegove drugarice Dušanke Rebić. Pomenuti tužioc ne zna da sam ja pročitao to pismo koje je bilo pocepano i ukvašeno, jer je ta kritična noć bila vlažna i kišovita. Sadržaj pisma nema ni pomena o nekoj neuzvraćenoj ljubavi. G-đa Dušanka Rebić je povodom odluke S. Josipovića napisala i pismo Vašem Tužilaštvu.

  U ovome se vidi čime se koristilo sudstvo u Somboru, Novom Sadu i u Beogradu (sve do 1993. god) kada je na čelu JNA bili Antun Tus i njegov klasić general V. Kadijević.

  Sva vojna lica koja su pucala iz pomenute puške – kalašnjikova, pogotovo Vojni tužioci znaju da je nemoguće izvršiti samoubistvo prema prostrelnim ranama koje su konstantovane obdukcijom. Zašto su izvršene brojne prekomande vojnika koji su znali/čuli razgovore starešina? Kao npr. vojnika Hodžić Adonisa iz Malog Lošinja i Malčić Saše iz Osjeka. Zašto je presečen telefonski kabl između stražarskog mesta i mesta gde su boravili stražari itd. Mogli bi se navesti brojni dokazi o ubistvu. Molim Vas ne potcenjujte našu inteligenciju. Završili smo sigurno ne manje škole nego Vi.

  Dalje, način kako je i kada doneta odluka tužioca S. Josipovića. Pritužbu ili krivičnu prijavu Tužilaštvu poslali smo u jesen 2016. god. Treba istaći, da nismo ni pritužbu ni krivičnu prijavu nikad poslali. Krivična prijava data je pre 25 god, posle ubistva i to izmenjena, da se istraga vodi u svim pravcima. Odluka je doneta početkom avgusta 2017. godine posle godinu dana od našeg zahteva u vreme sudskog ferja, i kada je advokat Miloš Šaljić bio uveliko bolestan. Imao je tri operacije kancera debelog creva, operaciju jetre i ubrzo je preminuo. Samo njemu ste poslali pismenu odluku. Inače je u vreme ubistva, Miloš Šaljić bio predsednik vojnog suda.

  Ovakvim ponašanjem Višeg Javnog Tužilaštva u Novom Sadu kriju se i štite od odgovornosti komandati kao Antun Tus, J. Čaprić i ostali dezerteri u VP-3065, početkom 1991. godine. Mi smo samo tražili  da se proširi istraga, da se sagleda šta se sve dešavalo u VP-3065, da se saslušaju određena lica van kasarne, zašto se izbegavalo da se ispitaju i druga lica van kasarne itd. Zašto p.puk. Lakić Đorović u penziji nije „validan“ svedok kada se zna da je on bio zamenik tužioca i da je predmet br. 154/94 Milošev bio kod njega.

  SRAMOTA!!!

  Podnosioc pisma:

  Ilić Ilija, Otac

  U Beogradu, januar 2019.

  Lakić Đorović: ZABORAVLJENO (SAMO)UBISTVO

  Miloša Ilijinog Ilića, desetara-vojnika VP 3065/6 Sombor, ubili su 19. novembra 1990. godine, oko 20:10 časova, kao stražara na stražarskom mestu broj 3, uz osmatračnicu sa koje je desetak minuta ranije, reflektorom osvetljavao okolinu i zgradu skldišta oružja i municije.

  Zatečen je na leđima, sa tri prostrelne rane, hicima ispaljenim iz automatske puške direktno u srce. Bio je umazan blatom i krvlju.Vetrovka mu je bila razdrljena, a vojnička bluza pocepana. Pripadnici straže i ostali, čuli su ukupno pet kraćih rafala.Prvo tri, a ubrzo još dva.

  Svima, apsolutno svima, bilo je očigledno da su desetara Miloša ubili.Organi vojne bezbednosti znali su i identitet ubica, odnosno njihovog predvodnika.

  Ipak Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane (u čijoj jedinici je desetar Miloš služio) i tadašnji vojni vrh, iz lažnih „viših i državnih interesa“, zahtevali su od tadašnjeg vojnog tužioca i istražnog sudije, da sprovedu postupak, prikriju tragove očiglednog ubistva i predstave ga kao samoubistvo.

  Uprkos gotovo svim izvedenim dokazima – da je desetar Miloš Ilijin Ilić ubijen, vojni tužilac i istražni sudija su gotovo punih pet godina, istrajno dokazivali da se radi o samoubistvu.

  U nedostatku bilo kojeg dokaza o navodnom samoubistvu, Vojna vezbednost je, u jedinici i u sredini u kojoj je desetar Miloš živeo, već od dana sahrane, iskonstruisali i proturali lažnu glasinu o Miloševom intimnom životu.Ovu ogavnu i uvredljivu izmišljotinu, pokušavali su da predstave kao razlog za navodno samoubistvo.

  Porodicu, rodbinu, prijatelje i brojne poznanike (Miloš je, iako mlad, bio ugledan, uspešan i cenjen čovek) ova laž je dodatno ožalostila, uvredila i ponizila.Roditeljima je bila teža i od sinovljevog ubistva.Ubijali su im već ubijenog sina.Majka to nije dugo izdržala.I nju su ubili, kao i stotine drugih ucveljenih roditelja širom Jugoslavije.

  Sve laži vojnih službi i pravosuđa, uključiv i tri balistička veštačenja sa isključivim zadatkom da se makar teoretski dokaže mogućnost Miloševog samoubistva, bili su uzaludni.

  Svi, bukvalno svi izvedeni dokazi, dodatno su potvrđivali da su desetara Miloša ubili pripadnici grupe (osuđenih ubica i drugih zločinaca iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, koje su oslobodili daljeg izdržavanja kazni, obukli u vojne uniforme, dali im službene legitimacije i naoružali ih, i poveli da ubijaju za „službu i državu“), koje je predvodio poznati kapetan/potpukovnik Vojne bezbednosti.

  Nakon pribavljanja dodatnih dokaza,13.septembra 2005. godine, skoro pet godina od Miloševog ubistva, kao zamenik Vojnog tužioca u Beogradu, u saradnji sa pukovnikom Petkovićem, kao Vojnim tužiocem u Beogradu, zaključili smo da je desetar Miloš Ilijin Ilić ubijen, tj. da nije izvršio samoubistvo, te sam budući da je ubijen pri vršenju stražarske službe, aktom KTN broj 154/94, istražnom sudiji Vojnog suda u Beogradu, predložio preduzimanje pojedinih istražnih radnji, radi pouzdanog identifikovanja Miloševog ubice i/ili ubica – kao učinioca i/ili učinilaca krivičnog dela – napad na vojno lice u vršenju službe iz člana 206. stav 4. Krivičnog zakona SFRJ/SRJ.

  O ubistvu desetara Miloša Ilijinog Ilića, pod ovim naslovom, pisao sam i 14. decembra 2004. godine, u ondašnjem dnevnom list „Politika“.Kao uslov da ga objave, cenzurisao ga je Mlađi Lažanjski, zvani Galović Milan.

  U Beogradu, 12. jun 2013. Đorović Golubov Lakić,
  potpukovnik pravne službe JNA u penziji

  Advertisements
   
  • milodan6 13:31 on 25/01/2019 Permalink | Log in to Reply

   Vojne službe obaveštajne i kontraobaveštajne, bezbednosti, kao i civilne, su veliko zlo za svako društvo a posebno za Srbiju. Setite se samo koliko se masovnih ili pojedinačnih ubistava desilo na ovim prostorima – a da nisu rasvetljena. Sve je to njihovih ruku delo. Nešto mislim – i tragedija u paraćinskoj kasarni može biti da je njihovo nedelo. Prilično je maglovita sudbina izvršioca ovog zločina – Keljmendija..

   Liked by 3 people

 • antifa 04:12 on 28/01/2017 Permalink |  

  SH kontinuitet u BiH 

  karadzic_boban_dodik_covic

   
 • antifa 02:54 on 24/12/2016 Permalink |  

  srBske inat crkve 

  inat crkva, fata orlovic

   
 • antifa 19:41 on 19/07/2016 Permalink |  

  unicorn

   
 • antifa 17:11 on 04/07/2016 Permalink |  

  Medijsko đubre Srbije protiv e-novina – Kad pičke utihnu 

  e-novine

  Šta kažeš. otpustili e-zaposlene: Teofil Pančić u srećnom šoku pod erotskim pogledom Olje B. Photo: Jadranka Ilić

  Penetrira: Petar Luković

  Da ste me, dragi e-čitaoci, intervjuirali na nepokretni Vidovdan, kad je objavljen forenzički nalaz o nasilnom ubojstvu e-novina, rekao bih vam u lobotomiranoj naivnosti da će netko ipak reagirati; javiće se Sonja Biserko i njena Helsinška ćelija; javiće se Nataša Kandić i njen skromni Fond za HP; javiće se pismom Žene u Crnom; javiće se „Cenzolovka“, zar to nije sajt o slobodi medija; javiće se Veran Matić – vitez slobode koji ne spava decenijama jer brine o jebanim slobodama; javiće se hrvatski veliki prijatelji H-Alter ili Lupiga ili Novi list iz Rijeke; javiće se Oslobođenje, banjalučka Buka ili Radio Sarajevo; javiće se makar dežurni vatrogasac iz podgoričke „Pobjede“; mora da se javi netko iz Prištine ili Prizrena; javiće se jezičavi Dinko Gruhonjić koji ne zaklapa usta o ličnim slobodama i donacijama koje je dodelio sam sebi (makar zbog činjenice da smo mu objavljivali tekstove koje niko i nikad nigde objavio ne bi); mora da se javi Vladimir Beba Popović; principijelno bi vranjski morao da se oglasi NUNS, ali kako – kad paravojni predsednik Vukašin tuži e-novine; poslednja je nada bila da se javi UNS-predsednica Ljiljana Smajlović, ali ona dade ostavku na funkciju glavne urednice „Politike“, samo joj još jebane e-novine fale; mora da se javi Stanko Subotić; mora da se javi Viši sud – koji se, stvarno, jedino javio: sad Viši sud traži da u roku od 15 dana dostavnice potpisane od strane imenovanih, vratim sudu poštom, a da sam u slučaju „neuručenja navedenih pismena“, dužan „da ih obavestim o razlozima neuručenja istih“. Hvala ti, Više sude, što si se bar ti javio – sad znamo da imamo nekog tko o nama misli! Prijatelj ostaje prijatelj!  (More …)

   
  • rave 22:36 on 04/07/2016 Permalink | Log in to Reply

   Hteo sam i ja ovo da prenesem, potpisujem dosta od ovoga.

   Liked by 1 person

  • cotton 09:43 on 05/07/2016 Permalink | Log in to Reply

   ovaj i dalje opaža trn u tuđem oku, a ne vidi balvan u svom… stvari polarizira do ogoljene banalnosti – ko je uz nas, taj je čovjek /pa makar se zvao i Radoš Bajić/, a ko je protiv nas – jebemo mu mrtvu mater /otprilike taj nivo gorčine/… kad obriše pljuvačku kojom se naokolo neštedimice razbacuje, a kojom uglavnom zapljuvava upravo sebe, možda mu i sine – e-novine pokopao je niko do on, i to upravo onoga dana kad je, za sitnu, mizernu lovu, zaplovio mirnim vodama “realpolitike”… nekome trebaju e-novine da bi ukapirali rusofile, naciste, bla, bla… pa, šta on misli, da ovdje žive imbecili?

   i ovaj konačni, ultimativni dokaz Lukovićevog galopirajućeg ludila – “Ipak smo mi Hrvati: Lupiga, ni riječ o sudbini e-novina”… metak u koljeno, vlastito… ništa, kume, žali se emisiji “Od glave do pete” i Aleksandru Vučiću… intoniraj otprilike kao u linkovanom tekstu – ovakvo, epsko uvlačenje u bulju ne manifestiraju čak ni rusofili koji svršavaju na torzo Vladimira Vladimiroviča Putina – http://www.e-novine.com/mobile/srbija/srbija-tema/91363-Apel-odravanje-Prajda.html

   Liked by 4 people

  • munze1 13:27 on 06/07/2016 Permalink | Log in to Reply

   “Kad picke utihnu” – how appropriate….za epitaf e-novina…

   Like

 • antifa 02:57 on 03/07/2016 Permalink |
  Tags: , , , , ,   

  VUČIĆEVO TUMAČENJE SREBRENICE: “Ko god govori istinu o ubistvu 8.000 muslimana, protiv je RS-a” 

  “To znači da ko god govori istinu, govori u stvari protiv Republike Srpske, to jest da Radojičić i Đurić misle da Republika Srpska može da se brani samo lažima”
  srebrenica

  Osam hiljada muslimana krivo je što su ih ubili vojnici srpske vojske u julu 1995. godine. Ubili su ih bez suđenja, pošto su ih zarobili, po unapred pripremljenom planu, ali opet su krivi. Jer da ih tada nisu ubili srpski vojnici ne bi danas Bošnjaci mogli da vode rat protiv Srba „drugim sredstvima“. Kojim sredstvima? Pa time što kažu da su srpski vojnici u julu 1995. ubili osam hiljada muslimana. Je li istina da su ih ubili? Jeste. Dakle Bošnjaci danas vode rat protiv Srba drugim sredstvima, a to drugo sredstvo u stvari je – istina. Kako se Srbi brane od istine Bošnjaka? Tako što ih optužuju za mržnju. Kako se optužbom za mržnju brani od istine? Tako što se kao izraz mržnje shvata iznošenje činjenica da je u okolini Srebrenice u julu 1995. srpska vojska po unapred pripremljenom planu ubila osam hiljada zarobljenih muškaraca, zato što su bili muslimani. Ko za taj zločin danas treba da odgovara? Pa Bošnjaci. Zašto? Zato što ga koriste kao sredstvo u ratu koji se vodi „drugim sredstvima“ i kao opravdanje za pokušaj linča predsednika vlade Srbije. Pored toga, oni još i pljuju u njegovu – misli se na predsednika vlade – pruženu ruku.
  (More …)

   
 • antifa 23:21 on 25/06/2016 Permalink |  

  ne davite beograde 

  pitanja

   
 • antifa 23:34 on 19/06/2016 Permalink |  

  Jebla vas Savamala, jebla vas žuta patka, i jebo vas Vučić pride 

  nonsens
  O Holokaustu se govori i dalje iako je prošlo 7 decenija od tada, i pritom se nacija koja je za njega odgovorna istinski denacifikovala i pokazala iskreno kajanje. Od Srebrenice je prošlo svega 20 godina, a nacija koja je za to odgovorna neće čak ni da prizna da se tamo dogodio genocid, a kamoli da se suoči sa tom istinom. Poenta statusa nije u tome da skrene pažnju sa realnog života u sadašnjosti nego da upozori na opasnost da se može ponoviti ono što se iz sebično-konformističkih motiva gura pod tepih. Jer ako se ponovi, onda će nam biti džabe sve što bismo u međuvremenu eventualno postigli baveći se tim tzv. svakodnevnim životnim problemima.

   
 • antifa 22:59 on 19/06/2016 Permalink |  

  Srbija – Usvojena nova tehnologija za skrivanje masovnih grobnica 

  masovne grobnice

   
 • antifa 07:06 on 18/06/2016 Permalink |  

  Blažo Stevović: U BiH će se brzo desiti narod 

  Poznati aktivista iz Trebinja, jedan od najhrabrijih i najdosljednijih ljudi u Republici Srpskoj, objašnjava zašto su entiteti propali i šta sve moramo preduzeti kako bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed

  stevovic

  Nekadašnji lider Alternativnog kluba iz Trebinja preživio je sve pritiske vlasti. Njegov klub, kao jedno od važnijih mjesta slobodne misli u Republici Srpskoj – nije. Blažo Stevović, aktivista, borac za ljudska prava, teatarski radnik i Bosanac i Hercegovac, vjeruje da je njegova žrtva bila opravdana. Danas gotovo ilegalno radi u gradu u kojem je, kaže, pogrebno preduzeće najbolja investicija, a “popovi najplaćeniji ljudi”.  (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
%d bloggers like this: