Sonja Savić: Naivno sam verovala da treba do kraja ostati umetnik,

bez obzira na to što su čak i pomoćni filmski radnici, koristeći gužvu, uspeli da stvore čitave imperije trgujući oružjem, naftom, cigaretama i tuđim životima.

Advertisements